• Ρήγα Φεραίου 5, Νέα Ιωνία
  • 2102799106
  • mail@3dim-n-ionias.att.sch.gr
  • Ρήγα Φεραίου 5, Νέα Ιωνία
  • 2102799106
  • mail@3dim-n-ionias.att.sch.gr